Прескочи доступни курсеви

Доступни курсеви

Курс намењен ученицима трећег разреда смера електротехничар ИТ

Materijali i testovi za veb dizajn

Курс намењен ученицима четвртог разреда профила електротехничар ИТ

Програмирање за трећи разред ел.техничар ИТ

Програмирање за други разред ел.техничар ИТ

Програмирање за први разред ел.техничар ИТ

Програмирање за четврти разред ел.техничар рачунара

Програмирање за трећи разред ел.техничар рачунара

Програмирање за други разред ел.техничар рачунара