Прескочи доступни курсеви

Доступни курсеви

предавач: Жарко Игрутиновић

Курс намењен ученицима трећег разреда смера електротехничар ИТ

Materijali i testovi za veb dizajn

Курс намењен ученицима четвртог разреда профила електротехничар ИТ

Програмирање за трећи разред ел.техничар ИТ

Програмирање за други разред ел.техничар ИТ

Програмирање за први разред ел.техничар ИТ

Увод у архитектуру рачунара за први разред електротехничар рачунара.

Рачунарски хардвер за други разред електротехничар рачунара.

Програмирање за четврти разред ел.техничар рачунара

Програмирање за трећи разред ел.техничар рачунара

Програмирање за други разред ел.техничар рачунара